בית דירות בשכונת שפירא, תל אביב, בשלבי ביצוע. עתיד להסתיים ב-2016